مسابقة أفضل تصميم تتخللها ورشة لشرح أساسيات الأردوينو

La BUC accueille les étudiants en informatique pour animer un atelier relatif à :

.مسابقة أفضل تصميم تتخللها ورشة لشرح أساسيات الأردوينو

Jeudi, 31 Janvier 2019 à 9h.